Regulamin Ligi Pięciu Bilardów (L5B)

1.Organizatorem oraz głównym sędzią jest DerekDarecki.
2. Zapisać się do L5B może każdy kto ma konto w serwisie Gry Online: GD (http://www.gamedesire.com/), WP (http://gryonline.wp.pl/) itd...
3. Jeden zawodnik może grać we wszystkich ligach wwwBILARDYinfo tylko i wyłącznie na jednym nicku,
    w przeciwnym wypadku zostanie zdyskwalifikowany.
4. Nick można zmienić tylko jeden raz w sezonie przed rozpoczęciem kolejnej edycji (miesiąca).
5. Mecze rozgrywamy wyłącznie w pokojach wwwBILARDYinfo na nickach dokładnie takich jakie zostały zgłoszone.
    Spotkania nie muszą odbywać się z udziałem sędziego.
    Nie ma obowiązku zagrania całego meczu jednego dnia ale można go przerwać tylko raz.
6. W przypadku, gdy z jednego IP gra więcej osób niż jedna, należy o tym fakcie poinformować organizatora.
7. Wszystkie wyniki spotkań z osobą, która została zdyskwalifikowana lub zrezygnowała i nie zaliczyła wymaganej ilości spotkań są anulowane.
    Żeby zawodnik mógł być sklasyfikowany musi rozegrać co najmniej 5 spotkań w lidze 8 osobowej.
8. Gramy każdy z każdym po jednej partii snookera i B14 oraz po dwie partie B8, B8UK i B9.
    Gramy w następującej kolejności: snooker, B14, B8, B8UK i B9. Snookera rozpoczyna gracz z niższym rankingiem,
    B14 rozpoczyna ten kto przegra snookera, następne partie rozpoczynamy na zmianę, tak jak wylosuje program.
    Za wygranie frejma w snookera lub B14 zawodnik otrzymuje po 2 punkty,
    za wygranie partii B8, B8UK lub B9 po 1 pkt. Możliwe wyniki: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5.
    Walkower na korzyść zawodnika: 7 punktów dodawane do wygranych. Walkower na niekorzyść zawodnika: 7 punktów dodawane do przegranych.
    Przekroczenie liczby dziesięciu walkowerów we wszystkich ligach lub pięciu walkowerów w jednej lidze w ciągu sezonu,
    może spowodować czasową dyskwalifikację.
    W przypadku niedokończonego meczu o wyniku decyduje organizator.
9. O kolejności zajętych miejsc decyduje różnica: wygrane minus przegrane, przy remisie większa ilość wygranych,
    następnie wynik spotkania zawodników, mniejsza ilość walkowerów i większa ilość wygranych kolejno: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4
    Jeżeli nadal jest remis o kolejności zadecyduje suma rankingów w pokojach wwwBILARDYinfo.
10. Po zakończeniu edycji (ostatni dzień miesiąca), trzy osoby awansują do ligi wyższej i trzy osoby spadną do ligi niższej.
11. Ustawienia stołu: czas na ruch bez limitu, wykonanie ruchu max. 3 minuty, bezpieczna gra 5 minut.
    Snooker i B14: czas na grę 20 minut; B8, B8UK i B9: czas na grę 15 minut.
    Zawodnicy przed rozpoczęciem partii mogą ustalić inaczej. Rozpoczęcie partii jest równoznaczne z akceptacją ustawień stołu.
    Jeżeli zawodnik nie wykona ruchu w ciągu 3 minut należy zrobić zrzut ekranu i przesłać go organizatorowi na e-mail wraz z opisem sytuacji.
12. Problemy ze spotkaniem przeciwników należy zgłaszać najpóźniej 2 dni przed upływem terminu.
    Zawodnik, który do 24 dnia miesiąca będzie miał rozegrane mniej niż połowę spotkań, nie może otrzymać walkowera na swoją
    korzyść w nierozegranych spotkaniach. O problemach należy poinformować organizatora.
    Jeżeli zawodnik do 20 dnia miesiąca nie zagra żadnego meczu i nie poinformuje o problemach, organizator będzie miał prawo do usunięcia go z ligi.
13. Wynik wysyła zwycięzca na konto: DerekDarecki, korzystając z "Wiadomości PW". Linki do wysyłania wyników będą podane przy tabelkach.
    Przykład wyniku: Ekstraklasa L5B * ja (6) : (4) przeciwnik
14. Zawodnicy mają prawo żądać obecności sędziego w czasie meczu. Sędzią może być każdy organizator wwwBILARDYinfo
15. Organizator ma prawo do usunięcia zawodnika z ligi jeżeli:
    *nie będzie stosował się do regulaminu i zasad gry
    *nie będzie przestrzegał netykiety i zasad fair play
    *będzie wulgarny w stosunku do innych graczy lub będzie utrudniał prawidłowe przeprowadzenie gier.
16. Jeżeli zawodnik zostanie odłączony i nie powróci, przegrywa partię, chyba że przeciwnik zgodzi się na jej powtórzenie,
    za wyjątkiem sytuacji kiedy w snookerze, gracz w momencie odłączenia wygrywał, a różnica punktów była większa niż liczba możliwych
     punktów do zdobycia z bil będących jeszcze na stole, powiększona o 15 punktów, wówczas gracz rozłączony wygrywa frejma.
17. Zabronione jest gratulowanie wygranej przed zakończeniem partii, jeżeli to zrobisz poddaj partię.
18. Breaki >= 100: proszę przesłać zrzut ekranu na e-mail organizatora
19. Dodatkowo rozgrywany jest puchar ligi (co miesiąc) oraz turniej rankingowy (3 razy w sezonie). Uczestnictwo nie jest obowiązkowe.
    Zasady i terminy będą podane na odpowiednich stronach. Wszystkie potrzebne linki znajdują się na stronie www.bilardy.na1.pl/bilardy/portal.php?show=3
20. Zasady dotyczące dyskwalifikacji, rezygnacji, urlopów itd znajdują się w regulaminie ogólnym. Ewentualne pytania należy kierować do organizatora.

§ 2 Przepisy porządkowe.

1. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia graczy z obowiązku jego przestrzegania.
2. L5B została stworzona w celu dobrej zabawy, w związku z tym wszyscy gracze winni się kierować zasadami fair play i netykiety.
3. Można grać "z ręki".
4. Nie wolno w żaden sposób przeszkadzać przeciwnikowi w grze.
5. Wszystkie sytuacje sporne, niewłaściwe zachowania i reklamacje muszą zawierać opis i zrzut ekranu.
6. Organizator może ukarać zawodnika przegraniem partii lub meczu.
7. Nie można odmówić sędziemu obecności na stole.
8. Decyzje organizatora są niepodważalne i ostateczne.

Regulamin został opracowany przez zarząd wwwBILARDYinfo.
Kopiowanie, publikowanie i umieszczanie na stronach internetowych tylko za zgodą zarządu.