Regulamin poniższy został napisany i przyjęty przez Zarząd wwwBILARDYinfo

Ostatnie zmiany zostały dokonane 30 kwietnia 2016.

Prosimy graczy, zwłaszcza nowych o zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie go.

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNY LIG BILARDA SERWISU wwwBILARDYinfo

 

Organizowanych pod patronatem serwisu BILARDYinfo  http://bilardy.na1.pl/bilardy/portal.php (dawniej www.zastepcza.prv.pl)

                

           §1      Postanowienia ogólne

 

   1. W każdej lidze gra od 4 do 16 zawodników, w zależności od frekwencji. Ilość poszczególnych lig uzależniona jest od liczby uczestników.

        Organizator ma prawo zmienić liczbę grających w poszczególnych ligach. Zapisać się do ligi może każdy kto ma konto w serwisie Gry Online: GD (http://www.gamedesire.com/),

       WP (http://gryonline.wp.pl/) itd... od co najmniej 60 dni oraz posiada czynny komunikator Gadu Gadu

        Jeden zawodnik może grać we wszystkich ligach wwwBILARDYinfo tylko i wyłącznie na jednym nicku, w przeciwnym wypadku zostanie zdyskwalifikowany.

       Nick można zmienić tylko jeden raz w sezonie (październik - czerwiec).

       W przypadku, gdy z jednego IP gra więcej osób niż jedna, należy o tym fakcie poinformować organizatora.

 

   2. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym. Gra toczy się do 3 punktów przewagi lecz musi się zamknąć maksymalnie w 6 partiach.

        Możliwe wyniki: 3:0, 4:1, 4:2, 3:3. Dotyczy to Lig: B8, B8UK i B9

        W Ligach B14 , Snookera i Snookera Semi Pro gra toczy się do 3 partii przewagi ale gramy maksymalnie 4 partie. Możliwe wyniki: 3:0, 3:1, 2:2.

        Możliwe wyniki w Lidze Pięciu Bilardów:  10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5.

        Możliwe wyniki w Lidze Bilarda Mieszanego oraz w Lidze Mistrzów:  4:0, 3:1, 2:2

 

    3. Punktacja za mecz: 2 za wygraną, 1 za remis, 0 za przegraną, -1 za mecz oddany walkowerem. W Lidze Pięciu Bilardów nie ma punktów za wygrany mecz.

        W Lidze Bilarda Mieszanego oraz Snookera Mieszanego zastosowanie ma inna punktacja oraz przebieg meczu, dokładne informacje są pod tabelkami

       http://bilardy.na1.pl/bilardy/bm/ex/frames3.htm  http://bilardy.na1.pl/bilardy/sm/ex/frames3.htm

        Nie wolno podawać wyniku meczu, który nie odbył się. O walkowerach decyduje organizator.

      Gracz, który nie zastosuje się do tej zasady może zostać ukarany przegraną walkowerem.

 

   4. Edycja każdej ligi rozpoczyna się najpóźniej trzeciego dnia miesiąca i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

        Organizator ligi w szczególnych wypadkach decyduje o ewentualnym przedłużeniu ligi dla wszystkich zawodników lub przesunięciu terminu dla poszczególnych graczy.

        Rozgrywki ligowe trwają od października do czerwca włącznie.

        

   5. Każda edycja kończy się zestawieniem, na podstawie którego w ligach liczących do 12 osób, trzech ostatnich graczy z każdej ligi spada do ligi niższej, natomiast 3 pierwsze

       osoby awansują do ligi wyższej. W ligach liczących więcej niż 12 graczy, awans i spadek może dotyczyć 4 osób. W przypadku wzięcia urlopu przez jednego gracza, maksymalnie

       dwóch,  do niższej ligi spadają zawodnicy najniżej sklasyfikowani w odpowiedniej liczbie – 3 w ligach do 12-tu osób i  4 powyżej 12-tu.

       Dokładna informacja powinna być umieszczona pod tabelką.

       

   6. W przypadku , gdy w lidze rezygnuje lub zostaje zdyskwalifikowany zawodnik, jest on przesuwany w tabeli na ostatnie miejsce. Wówczas spada mniejsza liczba graczy.

        W sytuacji gdy osób rezygnujących jest więcej lukę wypełniają kolejni zawodnicy z miejsc spadkowych,  a następnie gracze awansujący z niższej ligi.                        

 

   7. Dodatkowo organizuje się Puchar Ligi, w którym biorą udział :

 

    * 3 najlepsze osoby z Ekstraklasy

    * 2 najlepsze osoby z 1 Ligi

    * 2 najlepsze osoby z 2 Ligi

    * obrońca tytułu

     jeżeli obrońca pucharu jest wśród zakwalifikowanych to z Ekstraklasy zagra nie 3 lecz 4 najlepszych graczy (razem 8 zawodników).

     System ten może być modyfikowany w zależności od ilości poszczególnych lig i zawodników.

 

   8. Puchar ligi rozgrywany jest systemem pucharowym, w którym przegrana wyklucza z rozgrywki.

        Każdy zakwalifikowany zawodnik ma obowiązek potwierdzenia udziału po uprzednim powiadomieniu drogą PW lub GG o rozpoczęciu rozgrywek.

        Organizator ma również prawo do wymiany zawodników, którzy nie są w stanie rozegrać swojego meczu na graczy rezerwowych lub przegranych we wcześniejszych rundach, a także stosować tzw. „dziką kartę”

        Przepis ten dotyczy zarówno Pucharu Ligi, Turniejów Rankingowych jak i turniejów Wakacje z Bilkami.

        Gracze, którzy zrezygnowali z udziału w lidze, a w ostatniej edycji zostali sklasyfikowani na miejscu pozwalającym na udział w Pucharze Ligi, mogą uczestniczyć w tym turnieju

        tylko w kolejnym miesiącu.

        Zawodnicy tacy wraz ze złożeniem rezygnacji, powinni zadeklarować chęć wzięcia udziału w Pucharze Ligi.  Dotyczy to również obrońcy pucharu, który zrezygnował z udziału w

        Lidze, nie dotyczy udziału z dziką kartą.

        Gracze sprawiający problemy mogą nie zostać dopuszczeni do rozgrywek pomimo zajęcia miejsca pozwalającego na udział.

 

   9. Oprócz Ligi i Pucharu Ligi  rozgrywane są również Turnieje Rankingowe dla graczy zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji punktowej.

        Udział w nich mają zagwarantowany zawodnicy aktualnie grający w lidze, ewentualnie ci którzy zrezygnowali w miesiącu rozpoczęcia danego turnieju oraz gracze z dziką kartą. Wówczas należy zgłosić

        chęć uczestnictwa danemu organizatorowi.

        Gracze zdyskwalifikowani nie są brani pod uwagę oraz zawodnicy, widniejący aktualnie na tzw. "czarnej liście", którą można znaleźć pod tym adresem:

        http://bilardy.na1.pl/bilardy/a/ligi_new.htm

         

    10. Ustawienia stołu:

    • Gra z rankingiem.

    • Czas na ruch bez limitu. Wykonanie ruchu: max. 3 minuty, bezpieczna gra: 7 minut. Snooker, Snooker semi pro i B14: czas na grę 20/30 minut; B8, B8UK i B9 15 minut.

       Nie wykonanie ruchu bez przyczyny w czasie 3 minut może skutkować przegraną danej partii po dołączeniu zrzutów ekranu i opisu sytuacji.

      Rozpoczęcie partii jest równoznaczne z akceptacją ustawień stołu.

    • Obowiązkowe jest ustawienie trybu SafeGame (bezpieczna gra) na 7 minut.

 

   11. Mecze rozgrywamy w dowolnych pokojach publicznych, rekomendowane to Rio dla snookera i Barcelona dla B8.

   

   12. Jeżeli gracza rozłączy i nie zdoła powrócić w czasie wyznaczonym poprzez ustawienie trybu safe game przegrywa daną partię, chyba że przeciwnik zgodzi się na jej

          powtórzenie. W takim przypadku obowiązek skontaktowania się z przeciwnikiem, w celu dokończenia meczu spoczywa na nim.

          Wyjątkiem są partie snookera: jeżeli gracz w momencie odłączenia wygrywał, a różnica punktów była większa niż liczba możliwych punktów do zdobycia z bil będących

           jeszcze na stole, powiększona o 15 punktów, wówczas gracz rozłączony wygrywa frejma.

 

  13. Możliwe jest przerwanie meczu i dokończenie go w terminie późniejszym (nie może on przekraczać terminu opisanego w punkcie 4). Na przerwanie meczu powinni wyrazić zgodę obaj gracze.

       Mecz zostanie dokończony od stanu w którym został przerwany. O szczegółach przerwania meczu należy powiadomić organizatora dołączając zrzuty ekranu ze stołu.

      Przerywający ma obowiązek skontaktowania się z przeciwnikiem, w celu ustalenia kolejnego terminu. Jeżeli jednak tego nie zrobi w terminie przeznaczonym na daną edycję

      i spotkanie nie zostanie dokończone, wszystkie pozostałe do rozegrania partie przegrywa z zachowaniem dotychczasowych wygranych partii.

      Jeżeli jeden z graczy nie wyrazi zgody na przerwanie meczu i zostanie on przerwany, pozostałe partie ten gracz wygrywa walkowerem.

      Przykład: jeżeli gracz X będzie chciał przerwać mecz Bilard 8 z graczem Y przy stanie X 2:0 Y i gracz Y nie wyrazi zgody i mecz zostanie przerwany,

      to wynik końcowy będzie następujący: X 2:4 Y. Nie można przerwać meczu w czasie trwania partii.

 

    14. Jeżeli jest problem z kontaktem z przeciwnikiem, należy wysłać taką informację na PW do właściwego organizatora, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu,

          oczywiście po uprzednich próbach kontaktu. Najważniejszą i obowiązkową formą kontaktu jest PW (prywatna wiadomość na forum) i tylko ona będzie brana pod uwagę

          przy rozpatrywaniu nierozegranych spotkań. Wiadomości wysyłane poprzez Gadu Gadu są wygodnym ale tylko pomocniczym sposobem kontaktu z przeciwnikiem

          nie mającym wpływu na decyzję o ewentualnym walkowerze.

 

     15. Ustala się godzinę 20 na rozgrywanie meczów obowiązkowych wyznaczonych przez organizatora. Zawodnicy mogą również ustalić między sobą godzinę spotkania,

           jednak nie może ona przekraczać wskazanej przez organizatora.

 

    16. Zawodnik, który do 24 dnia miesiąca będzie miał rozegrane mniej niż połowę spotkań, nie może otrzymać walkowera na swoją korzyść w nierozegranych spotkaniach,

          chyba że przeciwnik nie będzie chciał grać lub nie stawi się w wyznaczonym terminie na mecz. Ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

          O problemach należy poinformować organizatora. Natomiast jeżeli do 20 dnia miesiąca nie zagra żadnego meczu i nie poinformuje o problemach, organizator będzie miał

          prawo do usunięcia go z ligi.

 

    17. Każda liga ma swojego organizatora, który decyduje o głównych zmianach w terminarzu rozgrywek i rozstrzyga wszystkie kwestie sporne nie mające

          swojego wyjaśnienia w niniejszym regulaminie.

 

    18. Zabronione jest gratulowanie wygranej przed zakończeniem partii, jeżeli to zrobisz poddaj partię. Można grać "z ręki”.

 

    19. Szczegółowe zasady dotyczące Ligi Pięciu Bilardów znajdują się pod adresem  http://bilardy.na1.pl/bilardy/l5b/regulamin.htm

   

    20. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia graczy z obowiązku jego przestrzegania.

         Należy stosować się do zasad fair play, które znajdują się na stronie: http://bilardy.na1.pl/bilardy/fair_play.htm

 

                §2      Dyskwalifikacje, rezygnacje, urlopy :

 

    1. Decyzje o dyskwalifikacjach podejmuje organizator, a w szczególnych przypadkach Zarząd.

 

    2. Przewiduje się następujące rodzaje dyskwalifikacji:

    • A Orzeczenie walkowera na określony mecz lub partię

    • B Odsunięcie od rozgrywek w danej edycji wraz z idącym za tym spadkiem do ligi niższej.

    • C Odsunięcie od rozgrywek na czas określony, zazwyczaj 3 miesiące. Długość karencji zależna jest od organizatorów

    • D Przyznanie walkowera obustronnego

    • E Przyznanie żółtej lub czerwonej kartki

 

    3. Dyskwalifikacja A może nastąpić w wyniku:

    • Ucieczki ze stołu podczas trwania rozgrywki

    • Niekulturalnego zachowania lub utrudniania gry w inny sposób przeciwnikowi. Protest musi zostać udokumentowany zrzutem ekranu oraz opisem sytuacji.

  

     4. Dyskwalifikacja B może nastąpić w wyniku:

     • Notorycznie powtarzającego się niekulturalnego zachowania w czasie gry lub utrudniania w inny sposób gry

     Przekroczenia liczby dziesięciu walkowerów we wszystkich ligach lub pięciu walkowerów w jednej lidze w ciągu sezonu.

 

    5. Dyskwalifikacja C może nastąpić w wyniku:

    • Oddania walkowerem trzech dla lig 8 osobowych, czterech dla lig 12 osobowych albo pięciu dla lig 16 osobowych lub większej liczby spotkań w jednej edycji

    • Powtarzającego się niekulturalnego zachowania w czasie gier lub utrudniania w inny sposób gry

    • Na własną prośbę zawodnika

     Wyniki gracza objętego dyskwalifikacją typu C zostają anulowane. 

 

    6. Dyskwalifikacja D może nastąpić wtedy, gdy nie został rozegrany mecz między dwoma zawodnikami których owa dyskwalifikacja obejmuje i żaden z nich nie

         podał wyraźnej przyczyny nie rozegrania spotkania organizatorowi.

 

    7. Dyskwalifikacja E może nastąpić w wyniku:
     • Niekulturalnego zachowania lub utrudniania gry w inny sposób przeciwnikowi. Protest musi zostać udokumentowany zrzutem ekranu i opisem sytuacji.

     • Przekroczenia liczby dziesięciu walkowerów we wszystkich ligach lub pięciu walkowerów w jednej lidze w ciągu sezonu.

 

8. Zawodnik ma prawo do rezygnacji z ligi w czasie trwania edycji jeśli na jego koncie są nie więcej niż 2 mecze, których wyniki zostaną anulowane. Każda rezygnacja zawodnika, który rozegrał co najmniej 3 mecze, a nie przekroczył wymaganej większości może być traktowana jako dyskwalifikacja z ewentualnymi konsekwencjami w postaci  zakazu gry w ligach przez określony okres. Zakaz obowiązuje również Turnieje Rankingowe mimo zajęcia pozycji pozwalającej na grę oraz turnieje WzB. Rezygnację można złożyć maksymalnie do 15-tego dnia miesiąca danej edycji. Po tym terminie rezygnacja może równać się dyskwalifikacji z jej następstwami. Listę osób objętych dyskwalifikacją z zakazem gry w ligach oraz turniejach można zawsze sprawdzić pod adresem :  http://bilardy.na1.pl/bilardy/a/ligi_new.htm

 

    9. Każdy zawodnik, w każdej lidze może ubiegać się o przyznanie urlopu w danej edycji. Zgodę wyraża organizator danej ligi.

        Gracz urlopowany nie spada wtedy do niższej ligi, tylko po powrocie w kolejnym miesiącu rozpoczyna grę w tej samej klasie.

        Zawodnik powinien spełnić następujące warunki:

        -zgłosić chęć wzięcia urlopu najpóźniej do 15 dnia miesiąca, w którym rozgrywana jest Liga, pod warunkiem, że rozegrał w niej nie więcej niż dwa spotkania,

          które w przypadku przyznania urlopu byłyby anulowane.

       -zawodnik ubiegający się o urlop musi rozegrać co najmniej 3 poprzedzające edycje

       -zawodnik musi się cieszyć dobrą opinią wśród graczy i organizatorów w zakresie kultury osobistej i gry fair play

      Z urlopu można skorzystać tylko raz na sezon (październik-czerwiec), w szczególnych przypadkach 2 razy za zgodą Zarządu. Limit urlopowiczów w danej edycji ustala organizator.

      Z reguły są to maksymalnie 2 miejsca.

       

                  §3      Wyniki końcowe, klasyfikacja

 

    1. Organizator zapewnia zestawienia w formie tabeli podawane na bieżąco w czasie rozgrywek. Aktualizacje i ich częstotliwość zależy od organizatora zawodów.

 

    2. Sytuacjami spornymi dotyczącymi wyników końcowych zajmuje się Zarząd.

 

    3. Klasyfikacja końcowa, zależna jest od ilości punktów zdobytych przez każdego zawodnika, pierwsze miejsce zajmuje ten gracz, który zdobędzie najwięcej punktów.

 

    4. Na snookerze zwykłym oraz B8 w przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch lub większą ilość zawodników, o wyższym miejscu decyduje w pierwszej kolejności

        różnica wygranych partii do przegranych. Jeżeli jest ona taka sama w przypadku zainteresowanych stron, w dalszej kolejności o miejscu decyduje wynik ich bezpośredniego meczu.

        Jeżeli wynik bezpośredniego meczu jest remisem, mniejsza ilość walkowerów, zarówno tych na swoją korzyść , jak i tych na niekorzyść gracza.

        Następnie decyduje większa ilość zwycięstw 3:0 oraz mniejsza ilość przegranych 0:3. Na koniec brana pod uwagę jest liczba wygranych partii.

       Jeżeli nadal jest remis o kolejności zadecyduje wyższa lokata w klasyfikacji punktowej: http://bilardy.na1.pl/bilardy/snooker/kp.htm  /  http://bilardy.na1.pl/bilardy/b8/kp.htm

 

        W Lidze Bilarda Mieszanego w przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch lub większą ilość zawodników, o wyższym miejscu decyduje różnica wygranych

        partii do przegranych. Jeżeli jest ona taka sama w przypadku zainteresowanych stron, w dalszej kolejności o miejscu decyduje wynik ich bezpośredniego meczu.

        Jeżeli wynik bezpośredniego meczu jest remisem, mniejsza ilość walkowerów, zarówno tych na swoją korzyść , jak i tych na niekorzyść gracza, następnie decyduje większa ilość

        zwycięstw 4:0  oraz mniejsza ilość przegranych 0:4. Na koniec brana pod uwagę jest liczba wygranych partii.

        Jeżeli nadal jest remis o kolejności zadecyduje wyższa lokata w klasyfikacji punktowej: http://bilardy.na1.pl/bilardy/bm/kp.htm

        Analogicznie klasyfikujemy w ligach Snookera Semi Pro oraz Snookera Mieszanego: http://bilardy.na1.pl/bilardy/s_semi/kp.htm  /  http://bilardy.na1.pl/bilardy/sm/kp.htm

 

    5. Żaden mecz nie może być powtórzony, jeżeli był rozegrany zgodnie z regulaminem.

       Dopuszcza się rozegranie spotkania jeszcze raz, jeżeli doszło do naruszenia regulaminu, a formę i zakres powtórzonych partii wyznacza organizator.

 

                    §4       Sędziowie – obowiązki i prawa.

 

    1. Spotkania nie muszą odbywać się z udziałem sędziego ale zawodnicy mają prawo żądać obecności sędziego w czasie meczu. Sędzią może być każdy organizator BILARDYinfo

       Nie można odmówić sędziemu obecności na stole.

    2. Obowiązkami sędziego są:

    • Interwencja podczas niekulturalnego zachowania się zawodników

    • Podawanie bieżącego wyniku po każdej rozegranej partii

    • Ogłoszenie wyniku końcowego i przesłanie go do odpowiedniego organizatora

    • Udzielenie organizatorowi informacji o zajściu, które jest powodem protestu jednego z graczy

 

               §5       Zarząd i jego rola

 

    1. Serwisem kieruje Zarząd. 

 

    2. Zarząd podejmuje decyzje w zakresie :

    • Zmiany swojego składu

    • Zmian w regulaminach ligowych

    • Szczególnych przypadkach dyskwalifikacji

    • Szczególnych przypadkach zmian mających nastąpić w serwisie

    • Decyduje o przyznaniu urlopu

 

    3. W skład Zarządu mogą wchodzić:

    • Organizatorzy lig.

    • Osoby związane z serwisem i orientujące się w stopniu bardzo dobrym w regulaminie Lig oraz czynnie współpracujące z serwisem

    • Administratorzy serwisu 

 

    4. Głosowanie

    • Zarząd głosuje w sposób demokratyczny i każda jego decyzja jest podejmowana na podstawie większości głosów.

    • Każde głosowanie ma termin ważności 7 dni lub w sprawach pilnych 3 dni.

    • Każde głosowanie jest ważne w momencie zebrania się i oddania głosu przez 75% ogólnej liczby członków Zarządu.

 

  5. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator lub Zarząd wwwBILARDYinfo.

 

                                         Regulamin został opracowany przez zarząd wwwBILARDYinfo.

                Kopiowanie, publikowanie i umieszczanie na stronach internetowych tylko za zgodą organizatorów.