wwwBILARDYinfo
PortalForumTabele ligowePomocUżytkownicyZAPISY DO LIGProfilWiadomości PWStatystykiAlbumGry online Game Desire


 Ogłoszenie 


ZAREJESTRUJ SIĘ na naszym forum, zaloguj się, KLIKNIJ
i zapisz się do LIG BILARDOWYCH serwisu wwwBILARDYinfo !!! ISTNIEJĄCYCH NIEPRZERWANIE OD 2003 r.


Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Poprzedni temat :: Następny temat
¤ Liga Nowego Snookera - sezon 2008/09
Autor Wiadomość
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2008-11-06, 00:20    ¤ Liga Nowego Snookera - sezon 2008/09

Witam wszystkich forumowiczów, a przede wszystkim zawodników Ligi Nowego Snookera w drugim ju? sezonie z kolei.
Edycja pa?dziernikowa by?a moj? pierwsz? jako organizatora tej odmiany, gdy? zast?pi?em na tym stanowisku koleg? Kipciora, który jak na razie odpoczywa od bilek w wydaniu ligowo - organizatorskim. ;-)
I edycja nowego sezonu przynios?a nam nowego zdaje si? dominatora, którego b?dzie bardzo ci??ko ogra?.
Oto podium :
1. sienek200 - Mistrz po raz pierwszy
2. DerekDarecki - drugie srebro w karierze
3. !Adams - drugi raz na 3 miejscu

Gratulacje dla zwyci?zcy i brawa dla br?zowego medalisty.

Do kolejnej edycji przyst?pi?o 10 zawodników plus jak na razie czwórka nowych, wi?c wynik zadowalaj?cy.
Czterech graczy edycji pa?dziernikowej o w?os si? utrzyma?o w lidze, gdy? odda?o po 3 walkowery, jeszcze jeden i nie byliby sklasyfikowani. Dwóch natomiast zosta?o skre?lonych jeden za oddanie a? 6 meczów walkowerem, drugi za brak aktywno?ci.
Generalnie bardzo du?o walkowerów, 9 niezagranych meczów to wynik poni?ej krytyki. Ale mi?dzy innymi w ten sposób wyrabiamy sobie mark? i potem prosz? si? nie dziwi? jak inni b?d? na nas patrzy? nieprzychylnym okiem. ;-)

Puchar Ligi odby? si? w do?? nietypowej konwencji. Trójka zawodników rywalizowa?a o zwyci?stwo w turnieju. Najlepszym zawodnikiem okaza? si? :
!Adams

wygrywaj?c obydwa mecze - gratulacje.

Jak wiedz? zainteresowani wystartowa? I Rankingowy Turniej Snookera New - Jesienny 1
Mam nadziej?, ?e si? cieszycie z tego powodu i zagracie swoje mecze bez problemu. :-D

Zapraszam wszystkich ch?tnych do zapisów, gdy? gra jest bardzo fajna i ca?kiem nie trudna. :-D

Dzi?ki za udzia? w I edycji nowego sezonu i powodzenia w kolejnym.

Tabelka pa?dziernikowa - EX

Puchar Ligi
I Rankingowy Turniej Nowego Snookera - Jesienny 1
Strona g?ówna turniejów rankingowych
Klasyfikacja medalowa poszczególnych odmian nowych bilardów
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2008-11-25, 16:12    Edycja listopadowa

Kilka dni przed terminem dojechali?my do mety z Ekstraklas? oraz Pucharem Ligi.
Podium listopadowe nie jest zaskoczeniem, poniewa? znale?li si? na nim bardzo mocni gracze, a zw?aszcza pierwsza dwójka, trzeci z nich dopiero wchodzi na snookerowe salony, oto i oni:
1. PB41
2. sienek200
3. Exheniuque

Du?e brawa i gratulacje dla zwyci?zcy, gracza PB41 , który po raz pierwszy w ko?cu wygra? Lig?, wyprzedzaj?c o 1 punkt super maszynk? do wbijania Sienka200 oraz o 2 nowicjusza Exheniuque. Dla nich równie? brawa. :-)
Kolejne miejsca zaj?li:
4. DerekDarecki
5. pabbema
6. !Adams
7. RaQ16_147
8. hebdulek
Dwójka graczy nie zosta?a sklasyfikowana w skutek rezygnacji w trakcie, jeden znikn??.
Oczywi?cie nale?? si? wszystkim graj?cym zawodnikom s?owa pochwa?y za szybkie zako?czenie edycji bez stwarzania problemów. :-D
1 Liga jeszcze gra i zapewne zainteresowani ju? widz? te 5 miejsc w Ekstraklasie, które czekaj? na graczy.
Puchar Ligi zako?czy? si? jeszcze wcze?niej, ni? rozgrywki ligowe i tutaj Super Maszynka do Wbijania ju? sobie poradzi? wygrywaj?c ten turniej.
sienek200

sienek200 ( 5 ) - ( 4 ) !Adams

Gratulacje

Ju? wczoraj zacz?li?my edycj? grudniow? na razie tylko w Ex, bo ?eby wystartowa? z peelem musimy mie? pierwszoligowców na mecie.
Turniej rankingowy te? dobiega ko?ca, pozosta? ju? tylko fina?, w którym zmierz? si? PB41 z Exheniuque.
Zapraszam ponownie wszystkich ch?tnych, którzy spe?niaj? nasze wymagania do rywalizacji w Lidze Nowego Snookera. Mamy sporo wolnych miejsc, bo oko?o 12-tu na grudzie?.
Za Listopad graczom Ekstraklasy ju? dzi?kuj?, a zawodnikom 1 ligi ?ycz? sklasyfikowania i awansu. :-D

Tabelka listopadowa - EX
1 Liga
Puchar Ligi
I Rankingowy Turniej Nowego Snookera - Jesienny 1
Strona g?ówna turniejów rankingowych
Klasyfikacja medalowa poszczególnych odmian nowych bilardów
Klasyfikacja punktowa
Ranking breaków
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2008-12-29, 11:57    Start 1 Ligi Edycji Styczniowej

Przed chwil? wystartowa?a 1 Liga edycji styczniowej, do której mo?na zapisywa? si? do oko?o po?owy stycznia. Ilo?? miejsc jest ograniczona do 9, kto pierwszy ten lepszy. :-D
TABELKA 1 LIGI

_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2009-01-01, 12:03    Edycja Grudzie? 2008

Ostatnia edycja w roku 2008 zosta?a zako?czona. Poznali?my w niej nowego mistrza, a tak?e wicemistrza, oto podium:
1. Ol!mp!ada
2. !*!Rech4!*!
3. sienek200

Gratulujemy sukcesu ca?ej trójce, a w szczególno?ci triumfatorowi. :-)
Ju? w pierwszej swojej edycji zdoby? mistrzostwo, wi?c jak na beniaminka niesamowite osi?gni?cie, tymbardziej, ?e na drodze sta? jak zawsze bardzo skuteczny sienek200, który musia? jednak uzna? wy?szo?? w bezpo?rednim meczu, w rezultacie 3 miejsce. I nawet pora?ka Mistrza 0-3 z Kufixem nie pozbawi?a go wygranej w lidze. Na drugim uplasowa? si? gracz, który zrobi? najwi?cej setek w edycji.
Lista rozpoczyna si? jego 9-cioma brejkami minimum 100, w sumie by?o ich 13. A? dziw bierze, ?e z tak? gr? nie zdoby? mistrzostwa ligi, ale znów okaza?o si?, ?e decyduj?ce by?o bezpo?rednie starcie. W obydwu przypadkach gracz Ol!mp!ada odprawi? z kwitkiem swoich najgro?niejszych rywali i dlatego zas?u?enie zdoby? tytu? Mistrza Grudnia.
Niestety by?em zmuszony do zdyskwalifikowania dotychczasowego Mistrza PB41, który wsi?k? jak woda w g?bk? i od kilkunastu dni nie da? znaku ?ycia. Nie rozegra? 7 meczów, za co zosta? wykluczony. Naprawd? szkoda tego gracza, ?e si? z nami po?egna?, bo zawsze by? w gronie faworytów i cieszy? si? dobr? opini? odno?nie zasad fair play.
Kolejne miejsca zaj?li:
4. Mery_Exeqtor
5. DerekDarecki
6. Kufix
7. klysek13
8. APATOROWIEC9
9. Exheniuque
10. hebdulek
11. pabbema
12. ADRIAN!
Jak wida? frekwencja na jedn? klas? by?a wystarczaj?ca, limit zawodników wykorzystany w 100%. W styczniu Ekstraklasa liczy? b?dzie 11 graczy, ale za to 1 Liga ju? dzia?a. :-)
5 meczów si? nie odby?o glównie z winy dwójki graczy: ADRIAN! i pabbema. Otrzymali oni ujemne punkty za te spotkania. Prosz? nigdy nie bra? przyk?adu z w/w graczy, gdy? takie post?powanie, czyli unikanie meczów jest brane pod uwag? przy innych sprawach, np. przyznaniu urlopu.

Puchar Ligi wygra?:
APATOROWIEC9

APATOROWIEC9 ( 5 ) - ( 4 ) DerekDarecki

Gratulacje


Dzi?kuj? za gr? w edycji grudniowej oraz ca?ym starym roku 2008 i zapraszam ch?tnych do brania udzia?u w nowym 2009 roku.

Tabelka grudniowa - EX
Puchar Ligi
Strona g?ówna turniejów rankingowych
Klasyfikacja medalowa poszczególnych odmian nowych bilardów
Klasyfikacja punktowa
Ranking breaków
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2009-02-03, 20:09    Edycja Stycze? 2009

Styczniowa edycja dobieg?a ko?ca, a podium przedstawia si? nast?puj?co:
1. Ol!mp!ada
2. DerekDarecki
3. klysek13

Tytu? obroniony i to w jakim stylu, nic tylko si? zachwyca? tym zielonym kolorkiem, gdzie dominuj?c? cyfr? jest trójeczka. Du?e brawa i gratulacje. :->
Trzeci na mecie klysek13 osi?gn?? najwy?sz? lokat? jak do tej pory, ale poprawia? mu si? ju? jej nie chce, bo akurat zrezygnowa?, w ka?dym razie gratki. :->
I kolejne miejsca:
4. APATOROWIEC9 (rezygnacja)
5. sienek200 (rezygnacja - 1 walkower)
6. Mery_Exeqtor (rezygnacja dzisiaj - 3 walkowery)
7. pabbema (2 walkowery)
8. Exheniuque (3 walkowery)
9. hebdulek (2 walkowery)
10. ADRIAN! (3 walkowery)
11. $NK.R!D3R (dyskwalifikacja)
Jak wida? sporo rezygnacji, ale do tego zawodnicy prawo maj?, natomiast 8 nierozegranych spotka? na 45 meczów to ponad 17% ca?o?ci. Bardzo nie?adnie.

Elegancko za to zagrali panie i panowie w 1 Lidze, gdzie wszystkie 15 spotka? si? odby?o i to si? chwali. :-D
Taka by?a kolejno??:
1. niszczak19
2. Zmak
3. lorddead89
4. lion2118
5. ARTUR_221
6. Solina
Pierwsza pi?tka uzyska?a awans, gdy? by?o tyle miejsc w Ex i gdyby nie to, ?e Mery_Exeqtor dopiero dzisiaj zg?osi? rezygnacj?, a gracz Solina zagra? ju? 2 mecze w 1 Lidze to te? cieszy? si? by z promocji. By? mo?e Mery_Exeqtor ?udzi? si? z nadziej?, ?e jednak b?dzie móg? gra? na nowym snookerze, ale okaza?o si?, ?e ma bana do?ywotnio na t? gr?.

Puchar Ligi

sienek200

sienek200 ( 5 ) - ( 1 ) Ol!mp!ada

Zdecydowana wygrana na odchodne, bardzo ?adnie, gratulacje. :->

Kilka dni temu przeprowadzi?em sond? w?ród graczy odno?nie preferencji wielko?ci sto?u. Okaza?o si?, ?e 6 osób chce gra? na ma?ym, 5 wola?aby wi?kszy, a 4-em jest to oboj?tne, wi?c zmian nie b?dzie. ;-)

Za stycze? dzi?kuj? i zapraszam do zapisów na aktualn? edycj?, ilo?? miejsc ograniczona. :-D
Tabelka styczniowa - EX
1 Liga
Puchar Ligi
Klasyfikacja punktowa
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2009-03-04, 18:16    Edycja Luty 2009

Oto najlepsi w miesi?cu lutym 2009:
1. Ol!mp!ada
2. Zmak
3. niszczak13

O tytule musia? decydowa? dodatkowy mecz, taka wyrównana by?a lutowa liga snookera na szczycie. Te same punkty, ten sam bilans i remis w bezpo?rednim spotkaniu, to musia?y by? emocje u obydwu graczy. :-D Do samego ko?ca, do ostatniej kropli potu musieli walczy? o miano Mistrza Lutego. Gratulujemy zwyci?zcy sukcesu i ?yczymy pokonanym powodzenia w rewan?u.

Ekstraklasa w lutym liczy?a 11 aktywnych graczy, którzy nale?ycie wywi?zali si? ze swojej powinno?ci jak? jest rozegranie wszystkich meczów w edycji. Jedynie 3 z nich nie dosz?y do skutku, a to pewnie z braku determinacji spotkania si? na stole. Dwóch gracz niestety musi opu?ci? najwy?sz? klas? rozgrywkow?, ale za to inna trójka ma powód do rado?ci, w zwi?zku z awansem. Oprócz zawodników, którzy w marcu zasil? Ekstraklas? trzech graczy pozosta?o w 1 Lidze, a jeden zrezygnowa? z dalszego udzia?u. :-)

Puchar Ligi

Ol!mp!ada

Ol!mp!ada ( 5 ) - ( 4 ) DerekDarecki

Jak wida? gracz Ol!mp!ada dzieli i rz?dzi w tej lidze, niczym Manchester United w angielskiej. Gratulacje. :-D
Mecz jednak by? zaci?ty i nawet mia?em szans? go wygra?, gdyby nie szkolny b??d polegaj?cy na nie wbiciu br?zowej z punktu. Taki "byk" jest niewybaczalny na tym poziomie i dlatego si? przegrywa. :-D

Dzi?kuj? zawodnikom za udzia? w edycji lutowej, a ch?tnym do zapisów podpowiem tylko, ?e pozosta?y ju? jedynie 3 wolne miejsca na marzec, wi?c si? spieszcie. :-D

ZAPISZ SI?
Tabelka lutowa - EX
1 Liga
Puchar Ligi
II Rankingowy Turniej Snookera New - Zimowy 1
Klasyfikacja punktowa
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2009-04-02, 21:32    Edycja Marzec 2009

Marzec za nami, pora podsumowa?. Najlepsi, oto oni:
1. Ol!mp!ada
2. thorben23
3. Zmak

To ju? czwarta wygrana i to pod rz?d s?ynnego ju? Ol!mp!ady, w tym momencie dogoni? pami?tnego luxora70, który niezwyci??ony by? przez pierwsze cztery miesi?ce tych rozgrywek. Zwyci?stwo bezapelacyjne ró?nic? 2 punktów, ?adnej pora?ki. Du?e brawa i gratulacje za ten wyczyn.
Na drugim stopniu beniaminek klasyfikacji medalowej nowego snookera thorben23 - ?wietny zawodnik starych bilardów, mam nadziej?, ?e na nowych te? zwyci??y niejeden raz, gratulacje.
Br?zik natomiast dla naszego wiarusa Zmaka, który jest ikon? serwisu, niez?omny gracz i rywal pierwsza klasa, brawa i gratulacje.

Brawa jeszcze dla Niszczaka za postaw? fair play. Sytuacja analogiczna do tej na B14, o której par? minut temu pisa?em --------------->JAK CHCESZ TO KLIKNIJ

Mia? zapewnione punkty z walkowera, które dawa?y mu 3 miejsce. Zaproponowa?em mecz na 1 kwietnia, bez problemu zgodzi? si?, nast?pnie zagra?, zremisowa? i na 6 miejscu zako?czy? rozgrywki. Takie post?powanie si? ceni i szanuje.

Na 45 spotka? tylko 2 si? nie odby?y, jedna osoba zrezygnowa?a, druga te?, przy czym zrobi?a to nieregulaminowo za co zosta?a zdyskwalifikowana. W ca?ej lidze sklasyfikowanych zosta?o 19 graczy, wi?c mo?na powiedzie?, ?e liga ro?nie. :-)
Do EX awansowa?o trzech ciekawych graczy: cebulija_ - zawodnik o bardzo sympatycznym nicku, który jest w tej chwili wielk? niewiadom?, ale gra? z pewno?ci? umie, CJINCLNJMO - znany sk?din?d, debiutant na nowym snookerze oraz pumekss - któ? nie pami?ta Pumeksa jak potrafi? niejednego przeciwnika doprowadzi? do szewskiej pasji, a nawet rezygnacji ze starej ligi snookera. :-D

Puchar Ligi

thorben23

thorben23 ( 5 ) - ( 4 ) Ol!mp!ada

Mo?na powiedzie? niespodzianka, ale kto gra? ju? z Thorbenem ten wie, ?e go?cia nie mo?na "spuszcza? z oka", bo zaraz si? urwie i ucieknie na bezpieczn? odleg?o??. :-D Gratki dla Ola, co strzeli? 5 gola i Olimpiad? zaliczy?, bo chyba przed meczem ?wiczy?.

Ca?y czas zach?cam do zapisywania si?, bo snookerek to naprawd? fajna gra dla strategów i my?licieli, a miejsc kilka na kwiecie? mamy.
Dzi?kuj? za udzia? i zapraszam do gry.
ZAPISZ SI?
Tabelka marcowa - EX
1 Liga
Puchar Ligi
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2009-05-03, 11:36    Edycja Kwiecie? 2009

Oto najlepsi w kwietniu :
1. thorben23 - Mistrz po raz pierwszy
2. Ol!mp!ada - pierwsze srebro w karierze
3. Zmak - drugi raz na 3 miejscu
Gratulacje dla triumfatora, który prze?ama? absolutn? hegemoni? czterokrotnego mistrza, du?e brawa.
Gratki tak?e dla pozosta?ych medalistów.
S?owa pochwa?y dla wszystkich sklasyfikowanych w ex za sumienno??.
W 1 lidze nast?pi?y 3 dyskwalifikacje. Najbli?szy utrzymania si? by? zawodnik pabbema, lecz nie zagra? wymaganego minimum i zabrak?o mu zaledwie jednego meczu, chocia? z drugiej strony mo?na te? powiedzie?, ?e rozegra? zaledwie 3 z 6 spotka?. :-)
Puchar Ligi

tomtron5

tomtron5 ( 5 ) - ( 2 ) Zmak

Kwiecie? zdominowany zosta? graczami na literk? "t", gratulacje dla zwyci?zcy.

Dzi?ki za gr? i powodzenia w maju.
ZAPISZ SI?
Tabelka kwietniowa - EX
1 Liga
Puchar Ligi
III Rankingowy Turniej Snookera New - Wiosenny 1
Klasyfikacja punktowa
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2009-06-01, 18:29    Edycja Maj 2009

Majowe podium:
1. Ol!mp!ada - Mistrz po raz pi?ty
2. DerekDarecki - czwarte srebro w karierze
3. tomtron5 - pierwszy raz na podium
Po miesi?cznej przerwie powrót na tron w bardzo dobrym stylu bez ?adnej pora?ki, jednym s?owem dominacja. Du?e brawa i gratulacje.
Dla mnie 4 tytu? wicemistrza jest bardzo du?ym osi?gni?ciem, z czego niezmiernie si? ciesz?.
No i witamy nowego medalist? w tej w?a?nie klasyfikacji. Brawo kolego.
Ekstraklasa zagra?a tak jak si? nale?y, wszystko wydarzy?o si? na sto?ach. Dwóch reprezentantów nie dojecha?o do mety z powodu braku ch?ci i zostali zdyskwalifikowani, jedna osoba zrezygnowa?a na pocz?tku, dwie po edycji. W ten oto sposób utworzy?o si? 5 wolnych miejsc, które wype?nili zawodnicy 1 ligi plasuj?cy si? na miejscach 1-5.
Aktualny sk?ad Ekstraklasy jest bardzo ciekawy i trudno wytypowa? g?ównego faworyta do wicemistrzostwa. :-P O ile 3 awansuj?cych graczy znamy ju? bardzo dobrze i wiemy na co ich sta?, o tyle zawodnik M.HIGGINS zapowiada si? nadzwyczaj interesuj?co, gdy? 1 lig? przeszed? jak tajfun. :-D

Puchar Ligi

tomtron5

tomtron5 ( 5 ) - ( 4 ) dawidekooooo

Trofeum obronione, wynik godny pozazdroszczenia, du?e brawa.

Tradycyjnie ju? do oko?o po?owy miesi?ca przyjmuj? ch?tnych na aktualn? edycj?, ilo?? miejsc jest ograniczona.
Za edycj? majow? dzi?kuj? i ?ycz? powodzenia w ostatniej ju? w tym sezonie edycji czerwcowej.

ZAPISZ SI?
Tabelka majowa - EX
1 Liga
Puchar Ligi
III Rankingowy Turniej Snookera New - Wiosenny 1
Klasyfikacja punktowa
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2187
Wysłany: 2009-07-02, 20:38    Edycja Czerwiec 2009

Ostatnia edycja w tym sezonie zako?czy?a si? przewidywanym zwyci?stwem g?ównego faworyta, któremu w sukurs przysz?a nieznajomo?? regulaminu pretendenta, oto podium:
1. Ol!mp!ada - Mistrz po raz szósty
2. M.HIGGINS - pierwszy raz na podium
3. Zmak - trzeci br?z w karierze
Jak ju? wspomnia?em zawodnik M.HIGGINS mia? wielk? szans? wygra? rozgrywki, ale o k?opotach o nierozegranym meczu z tomtron5 nie poinformowa? i dopiero po podsumowaniu, gdy zobaczy? walkowera w swojej rubryce zareagowa?. To samo tyczy si? gracza RAMZESS_90 z 1 ligi, który my?li, ?e jeste?my jasnowidzami i kto z jakiego powodu nie zagra? wiemy z góry. Nie kochani, tak nie jest, o problemach nale?y zg?osi?, inaczej nie ma co liczy? na opatrzno?? niebios, bo bogami nie jeste?my.
Oprócz tych k?opotów z lig? po?egnali si? jakby nie by?o solidni gracze do tej pory dawidekooooo i Exheniuque, wcze?niej po zagraniu trzech meczów klysek13. Ca?a trójka zosta?a zdyskwalifikowana, pierwszych dwóch za nierozegranie 5 spotka?, a mo?na by?o tylko 3 ola?. O dyskwalifikantach z 1 ligi nie ma co wspomina?, nikt ich nie zna. :-D
Wszystkie najwa?niejsze informacje dotycz?ce podsumowania znajduj? si? pod tabelk?, warto je przeczyta?. :-D
Puchar Ligi równie? pad? ?upem dominatora, który rozgromi? naszego weterana nie trac?c frejma.
Ol!mp!ada ( 5 ) - ( 0 ) Zmak

Gratulacje za dublet i skuteczn? gr? w ca?ym sezonie. Najlepszy w KP, 6 triumfów w lidze, 2 puchary ligi oraz jeden rankingowy robi wra?enie.
Dzi?kuj? za czerwiec oraz ca?y sezon 2008/09 i ?ycz? mi?ych wakacji zapraszaj?c przy okazji do turniejów WzB.
Wakacje z Bilkami 2009
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
KLASYFIKACJA MEDALOWA
TABELKA CZERWCOWA - EX
1 LIGA
PUCHAR LIGI
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group